Poznań
2-3.06.2017 r. „Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie”.

Kategoria:

Opis

Centrum Konferencyjne Miralex

oraz

Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

zapraszają na II. Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Szkoleniową

Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie – interdyscyplinarny model opieki nad kobietą w ciąży powikłanej i w sytuacji niepowodzeń położniczych,

która odbędzie się w dniach

2-3 czerwca 2017 r. w Luboniu k/Poznania

Hotel Poznański
ul. Krańcowa 4

NASZA IDEA

Konferencja stanowi w swoich założeniach płaszczyznę wymiany doświadczeń psychologów współpracujących z przedstawicielami różnych dyscyplin medycznych – lekarzami, położnymi, rehabilitantami –  pracującymi w z matkami, rodzicami i całymi rodzinami, które doświadczają niepowodzeń położniczych lub/i oczekują na narodziny chorego dziecka.  Spotkanie projektowane jest jako możliwość wypracowania najlepszych interdyscyplinarnych zwyczajów i poprawy standardów opieki.  Planujemy przedstawić i dyskutować osiągnięcia i dylematy wokół następujących wątków tematycznych:

-postępy i ich skutki (konsekwencje)  w medycynie perinatalnej,

-okoliczności towarzyszące procesowi diagnostycznemu w okresie prenatalnym,

-przekazywanie niepomyślnych informacji,

-reakcje kobiet i ich rodzin na złe wiadomości,

-obciążenie psychiczne osób rozpoznających nieprawidłowy rozwój wewnątrzmaciczny płodu,

-dedykowana pomoc psychologiczna – interwencja w kryzysie,

-wsparcie psychologiczne dla rodziców chorego dziecka, –

-współpraca z hospicjami pre- i postnatalnymi z poziomu oddziałów położniczych i neonatologicznych,

-konkretne rozwiązania na poziomie realizacyjnym i wypracowanie dobrych praktyk w różnych ośrodkach położniczych.

Tylko integracyjne wykorzystanie wiedzy z różnych dziedzin: psychologii klinicznej, nauk medycznych i  humanistyczno-społecznych pozwala lepiej  zrozumieć i podejmować adekwatne rozwiązywanie problemów zdrowotnych lub/i psychologicznych kobiet w ciąży powikłanej, oczekujących na narodziny chorego dziecka lub/i posiadających dzieci niepełnosprawne.

 

ADRESACI

Zaproszenie na konferencję kierujemy do  psychologów klinicznych, psychologów w trakcie specjalizacji w zakresie psychologia kliniczna, lekarzy ginekologów-położników, lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie ginekologia i położnictwo, położnych, położnych środowiskowych, studentów psychologii (szczególnie realizujących specjalność psychologia kliniczna), studentów studiów lekarskich i medycznych Uniwersytetów Medycznych – członków Studenckich Towarzystw Naukowych, nauczycieli akademickich.

 

PROGRAM KONFERENCJI I WYKŁADOWCY

Wśród zaproszonych gości potwierdzili swój udział specjaliści w dziedzinie psychologii klinicznej, perinatologii, ginekologii i położnictwa, pediatrii, neonatologii, neurologii dziecięcej, opieki paliatywnej,  położnictwa i pielęgniarstwa, rehabilitacji, a także rodzice dzieci, u których rozpoznano nieprawidłowy rozwój w okresie trwania ciąży lub po porodzie.

 

2 czerwca 2017 r. PIĄTEK 

13.00 – 13.30 – REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

13.30 – 19.30 – SESJE WYKŁADOWE

 

13.30 – 14.20

I. PSYCHOLOGIA KLINICZNA – DZIEDZINA PRAKTYKI KLINICZNEJ W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII.

 1. Otwarcie Konferencji. (10 min.)
 2. Budowanie zespołów interdyscyplinarnych w oddziałach położniczych na III poziomie opieki perinatalnej. (20 min.)
  dr Maciej Sobkowski – dyrektor GPSK UM, Poznań
 3. Psychologia kliniczna w położnictwie i ginekologii – od praktyki do teorii. (20 min.)
  dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak  – specjalista psycholog kliniczny, Poznań

 

14.20 – 16.00

II. OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY POWIKŁANEJ I W SYTUACJI NIEPOWODZEŃ POŁOŻNICZYCH. 

 1. Przekazanie informacji rodzicom – „Wasze dziecko jest chore (ma wady)”. (20 min.)
  dr Jakub Kornacki – specjalista ginekolog-położnik, Poznań
 2. Postępy w medycynie perinatalnej. (25 min.)
  prof. Ewa Wender – Ożegowska – specjalista ginekolog-położnik, Poznań
 3. Postępy w neonatologii – dylematy lekarza a nadzieja rodziców. (25 min.)
  prof. Katarzyna Kornacka – specjalista neonatolog, Warszawa
 4. Stres rodziców w związku z rozpoznaniem nieprawidłowego rozwoju płodu – zagrożenie PTSD. (25 min.)
  prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz – specjalista psycholog kliniczny, Łódź
 5. Implikacje interdyscyplinarne. (5 min.)

 

16.00 – 16.20 – PRZERWA KAWOWA

 

16.20 – 17.50

III. INTERDYSCYPLINARNA OPIEKA PERINATALNA NAD MATKĄ I CHORYM DZIECKIEM.

 1. Położnica i noworodek – pielęgnacja i opieka w świetle współczesnych standardów. (20 min.)
  dr n. med Anna Paczkowska –  specjalista ginekolog-położnik, Poznań
 2. Pierwsze spotkanie lekarza z rodzicami chorego dziecka w Oddziale Neonatologicznym. (20 min.)
  dr hab. Jan Mazela – specjalista neonatolog, Poznań
 3. Pomoc psychologiczna – interwencja w kryzysie czy towarzyszenie rodzicom po narodzinach chorego dziecka. (20 min.)
  mgr Aleksandra Głowińska – psycholog, Poznań
 4. Poród chorego vs. martwego dziecka – zadanie czy wyzwanie dla położnej Sali Porodowej. (20 min.)
  dr Katarzyna Wszołek – położna, Poznań
 5. Implikacje interdyscyplinarne. (5 min.)

 

17.50 – 18.05 – PRZERWA KAWOWA

 

18.05 – 19.30

IV. CO NAM POMAGA A CO PRZESZKADZA W PRACY Z KOBIETAMI W CIĄŻY POWIKŁANEJ NIEPRAWIDŁOWYM ROZWOJEM DZIECKA – DOŚWIADCZENIA WŁASNE.  (zgłoszone doniesienia)

 

20.00 – … SPOTKANIE TOWARZYSKIE

 

3 czerwca 2017 r. SOBOTA ( 09.00 – 14.00 )

 

09.00 – 10.25

V.HOSPICJUM PERINATALNE, HOSPICJUM DLA DZIECI – MIEJSCE CZY IDEA ?

 1. Mleko modyfikowane na bazie mleka koziego – naturalna alternatywa dla mieszanek z mlekiem krowim. ( 15 min.)
  mgr Ewa Bielak – firma Miralex
 2. Problemy etyczne związane z opieką nad noworodkiem urodzonym na granicy możliwości przeżycia. (20 min.)
  prof. dr hab. Janusz Gadzinowski – specjalista neonatolog, Poznań
 3. Rodzicielstwo na granicy życia i śmierci. (15 min.)
  dr Jadwiga Łuczak-Wawrzyniak – specjalista psycholog kliniczny
 4. Holistyczna opieka nad rodziną z chorym noworodkiem/dzieckiem. (15 min.)
  mgr Agnieszka Baranowska –  psycholog, Warszawa
 5. Pomoc w przekraczaniu rodzicielskiej niemocy w opiece nad ciężko chorym noworodkiem. (15 min.)
  mgr Justyna Szumicka – położna, Kraków
 6. Implikacje interdyscyplinarne. (5 min.)

  10.25 – 10.35 – PRZERWA KAWOWA
  10.35 – 12.00

VI. CO NAM POMAGA A CO PRZESZKADZA W PRACY Z RODZICAMI CHORYCH NOWORODKÓW/DZIECI –

DOŚWIADCZENIA WŁASNE ( zgłoszone doniesienia) 

 

12.00 – 12.10 – PRZERWA KAWOWA

 

12.10 – 13.40

VII. INTEGRACJA OPIEKI NAD RODZINAMI Z CHORYMI/ NIEPEŁNOSPRAWNYMI DZIEĆMI.

 1. FAS – choroba wrodzona czy społeczna ? (15 min.)
  mgr Iwona Palicka – specjalista psycholog kliniczny, Poznań
 2. Rehabilitacja dzieci z zaburzonym rozwojem.  A co z rodzicami? (15 min.)
  mgr Mirosława Maślak – specjalista fizjoterapeuta, Poznań
 3. Czy podejrzenie nieprawidłowego rozwoju neurologicznego u noworodka – to już wyrok? (15 min.)
  dr Paweł Kemnitz – specjalista neurolog dziecięcy, Poznań
 4. Doświadczenia rodziców – działających na rzecz poprawy opieki nad chorym dzieckiem. (30 min.)
  Ania Białas (Stowarzyszenie „Zakątek 21”);
  Adrian Kliks (Hospicjum Perinatalne „Razem”)
 5. Implikacje multidyscyplinarne. (15 min.)

 

13.40 – 14.00 – Zakończenie konferencji, rozdanie certyfikatów

 

SESJE SPECJALNE – DOŚWIADCZENIA WŁASNE

Obok zaproszonych przez nas wykładowców znajdzie się również miejsce dla Państwa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w naszym przedsięwzięciu i zabrania głosu na forum Konferencji.

Zarówno w pierwszym jak i drugim dniu Konferencji szczególne miejsce zajmie sesja doniesień własnych:

2 czerwca 2017 r. (piątek)

SESJA IV  – Co nam pomaga a co przeszkadza w pracy z kobietami w ciąży powikłanej nieprawidłowym rozwojem dziecka – doświadczenia własne (zgłoszone doniesienia)

3 czerwca 2017 r. (sobota)

SESJA VI – Co nam pomaga a co przeszkadza w pracy z rodzicami chorych noworodków/dzieci – doniesienia własne (zgłoszone doniesienia)

 

Zapraszamy do przesyłania streszczeń wystąpień związanych z tematyką konferencji na adres: jluczakwawrzyniak@gpsk.ump.edu.pl

Termin nadsyłania streszczeń: 30 kwiecień 2017 r.

Przygotowanie wystąpień:
• zgłaszane wystąpienia nie mogą być uprzednio opublikowane ani prezentowane na zjazdach krajowych,

 • każde zgłoszone wystąpienie będzie kwalifikowane do przyjęcia przez Komitet Naukowy,
  • wysłanie wystąpienia jest równoznaczne z uzyskaniem zgody wszystkich współautorów i kierownika zakładu/jednostki

 

Przygotowanie streszczeń:
• maksymalna liczba znaków 1500 (dla każdej wersji, bez nazwisk autorów i tytułów),
• tytuł,
• autorzy – pełne imię i nazwisko Autora/Współautora/Współautorów,
• osoba prezentująca – pełne imię i nazwisko,
• e-mail osoby prezentującej,
• nr tel. do osoby prezentującej,
• instytucja – pełna oficjalna nazwa instytucji, z której pochodzi Autor i każdy ze Współautorów, miejscowość
• słowa kluczowe – do 6 słów,
• treść wystąpienia napisana w j. polskim,  powinna zawierać: krótki tekst z podziałem na wstęp, cel, materiał i metody, wyniki i wnioski.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy: jluczakwawrzyniak@gpsk.ump.edu.pl

 

REJESTRACJA I OPŁATY

 

Koszty udziału:

do 30.04.2017  

150 PLN

Pracownicy GPSK UM – 80 PLN
członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 120 PLN

studenci – 80 PLN

 

od 1 maja 2017 r. –  29 maja 2017 r.

200 PLN

Pracownicy GPSK UM – 100 PLN

członkowie Polskiego Towarzystwa Psychologicznego – 130 PLN

studenci – 100 PLN

 

0d 29 maja 2017 – 02 czerwca 2017 r.

250 PLN

studenci –  150 PLN

 

 

Zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji:

bielak@miralex.pl lub tel. 502-348-830

 

Prosimy o przesłanie następujących danych w mailu:

Imię i nazwisko, miejscowość, nr. telefonu, dane do faktury (ewentualnie),

 

Opłatę rejestracyjną prosimy wpłacać na konto:

MIRALEX SP. Z O.O., UL. LOTNICZA 4, 64-920 PIŁA

75 1500 1041 1210 4005 4090 0000

z dopiskiem: imię i nazwisko/nazwa konferencji ( tu – Autyzm)

Pobierz program