Uromaste 2 g

Fosfomycyna z trometamolem
2 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Wskazania

– Uromaste jest wskazany do leczenia ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego spowodowanego przez bakterie wrażliwe na fosfomycynę u dziewcząt w wieku od 6 do 11 lat.

Podmiot odpowiedzialny:
Miralex Sp. z o.o. ul. Lotnicza 4, 64-920 Piła

Kategoria:

Opis

Uromaste wskazania

  • Uromaste jest wskazany do leczenia ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego spowodowanego przez bakterie wrażliwe na fosfomycynę u dziewcząt w wieku od 6 do 11 lat.

 

Strona zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 (Dz.U.z.2004 r.Nr53,poz.533,z późn. zmianami.).