Uromaste 3 g

Fosfomycyna z trometamolem
3 g, granulat do sporządzania roztworu doustnego

Wskazania

– leczenie ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego spowodowanego przez bakterie wrażliwe na fosfomycynę u kobiet w wieku od 12 lat.

– zapobieganie zakażeniom dróg moczowych w przypadku diagnostycznych i chirurgicznych zabiegów przezcewkowych u osób dorosłych.

Podmiot odpowiedzialny:
Miralex Sp. z o.o. ul. Lotnicza 4, 64-920 Piła

Kategoria:

Opis

Uromaste wskazania

  • leczenie ostrego niepowikłanego zapalenia pęcherza moczowego spowodowanego przez bakterie wrażliwe na fosfomycynę u kobiet w wieku od 12 lat.
  • zapobieganie zakażeniom dróg moczowych w przypadku diagnostycznych i chirurgicznych zabiegów przezcewkowych u osób dorosłych

 

Strona zawiera informacje przeznaczone wyłącznie dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 (Dz.U.z.2004 r.Nr53,poz.533,z późn. zmianami.).