Rozpoznanie rynku

Dla naszych partnerów wykonujemy kompleksowe badania rynkowe i marketingowe obejmujące szeroko rozumiany rynek farmaceutyczny w Polsce. Powyższe badania pozwalają w sposób obiektywny ocenić szansę skutecznego wprowadzenia nowego preparatu na polski rynek.

Rejestracja preparatów

Dział Rejestracji zajmuje się formalną stroną wprowadzenia produktów na rynek.Do zadań działu należy min.: prowadzenie procesów rejestracji, re-rejestracji oraz zmian porejestracyjnych produktów zgodnie z obowiązującym prawem; opracowywanie wszelkiej dokumentacji rejestracyjnej; opracowywanie i tłumaczenie druków informacyjnych produktów; monitorowanie działań niepożądanych (Pharmacovigilance); dokonywanie zgłoszeń wyrobów medycznych jak i zgłoszeń do obrotu suplementów diety i kosmetyków w odpowiednich organach państwowych; konsultacje w dziedzinie Regulatory Affairs; ciągłe monitorowanie wytycznych europejskich oraz literatury naukowej oraz gromadzenie literatury naukowej.

Marketing

W ramach naszej działalności opracowujemy indywidualne strategie marketingowe poszczególnych produktów. Punktem wyjścia przy opracowywaniu strategii dla danego produktu jest jego kategoria medyczna, wskazanie, grupa docelowa oraz istniejąca konkurencja.

Promocja

Promocją dystrybuowanych przez nas preparatów zajmują się nasi wysoko wykwalifikowani i odpowiednio przeszkoleni przedstawiciele medyczni i farmaceutyczni.Ich głównym zadaniem są bezpośrednie kontakty z lekarzami, farmaceutami, pielęgniarkami i położnymi, podczas których prezentują nasze preparaty. Bardzo ważnym elementem promocji są kampanie reklamowe, przeprowadzane w specjalistycznych wydawnictwach oraz prasie masowej.W ramach promocji produktów aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskich konferencjach medycznych, kongresach i sympozjach, dzięki którym utrzymujemy stały kontakt ze środowiskiem lekarskim.

 Dodatkowo sami organizujemy liczne kongresy, szkolenia i warsztaty dla lekarzy, pielęgniarek, położnych, aptekarzy i kosmetologów. W tym celu we wrześniu 2010 r. otworzone zostało Centrum Konferencyjne Miralex, które posiada kilka kompleksowo i nowocześnie wyposażonych sal, umożliwiających jednoczesną obsługę ok. 300 osób. Dodatkowo Centrum Konferencyjne posiada również własną bazę noclegową na 230 osób, która umożliwia organizację kilkudniowych spotkań.

Ponadto od 2003r. nasza firma jest mecenasem Powszechnego Programu Profilaktycznego "Zdrowe Nogi", który ma charakter edukacyjny. Skierowany jest do ogółu społeczeństwa (poprzez propagowanie idei pielęgnacji stóp) oraz do kosmetyczek, kosmetologów, pielęgniarek oraz lekarzy (poprzez szkolenia dokształcające w ramach specjalistycznej pielęgnacji stóp). Szkolenie w ramach PPP „Zdrowe Nogi” przeprowadzane są w naszym wzorcowym instytucie kosmetycznym Maxima.

Dystrybucja

Od wielu lat współpracujemy z najbardziej liczącymi się hurtowniami farmaceutycznymi, które obejmują swoim zasięgiem całą Polskę.W przypadku wyrobów kosmetycznych dystrybucja realizowana jest poprzez ogólnopolską sieć dystrybutorów. Dodatkowo bezpośrednio współpracujemy z dużą liczbą gabinetów kosmetycznych w całej Polsce.Nasze zaplecze magazynowo-logistyczne zapewnia szybką i sprawną dostawę towarów do odbiorców na terenie całego kraju.

Produkcja

Poza produkcją własnych preparatów oferujemy naszym partnerom następujące usługi: produkcja na zlecenie – żele, maści, kremy i płyny, produkcja do badań klinicznych, produkcja w skali laboratoryjnej, usługa pakowania w warunkach GMP.