zgłoś działanie niepożądane

Zgłoszenie działania niepożądanego należy przesłać na adres email: pv@rapofarm.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: +48 724 182 068